Αναβολή μαθήματος "Τιμολογιακή Στρατηγική"

Αναβολή μαθήματος "Τιμολογιακή Στρατηγική"

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Τιμολογιακή Στρατηγική" με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κ. Ήντουνα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και όχι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014.

Απο το γραφείο του Διδάσκοντα