Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη θέση Προέδρου Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ