Ανακοίνωση για τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (ΜΑΙΟΣ 2018)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ότι σχετικά με τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών ισχύουν τα εξής:

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Μετά την 10η Συνέλευση του Τμήματος (9-5-2018), ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των μαθημάτων του τμήματος στα οποία απαλλάσσονται οι φοιτητές ανάλογα το έτος εισαγωγής τους, καθώς και επικαιροποιημένος πίνακας τίτλων γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος και τις αντιστοιχίες τους με τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. και το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Βάσει της 3ης  Συνέλευσης του Τμήματος (10/2/2016) τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών που καταθέτουν οι φοιτητές στη γραμματεία για απαλλαγή από την ξένη γλώσσα, οφείλουν να είναι επικυρωμένα από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο

Χρήσιμες πληροφορίες:

Αναλυτικός πίνακας μαθημάτων προς απαλλαγή

Επικαιροποιημένος πίνακας τίτλων γλωσσομάθειας Ξένων Γλωσσών

Περίοδος κατάθεσης πιστοποιητικών.

Μετάβαση στο τρέχον πρόγραμμα -Απαλλαγή Ξενης Γλώσσας (εισαχθεντες έως το ακαδ. έτος 2018-2019).