Ανακοίνωση για τις αιτήσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων μαθημάτων που υποβλήθεισαν στη Γραμματεία έως και 18 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων μαθημάτων που υποβλήθεισαν στη Γραμματεία έως και 18 Ιουνίου 2014.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της 4ης/18-6-2014 Συνέλευσης του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, αποφασίστηκε να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-2014 καθώς και της εμβόλιμης εξεταστικής Ιουλίου 2014.

Σχετικά με λοιπές αιτήσεις που αφορούν φοιτητικά θέματα, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.