Ανακοίνωση Εγγραφών βάσει του Ν.4485/2017 (κενές θέσεις από κατατακτήριες εξετάσεις 2016.2017)

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση που αφορά σε κάλυψη θέσεων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017.