Ανακοίνωση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14

Στα πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του πληροφοριακού συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Ο.Π.Α. στη διεύθυνση www.dasta-is.aueb.gr

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση