ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, να προσέλθουν στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι στις 6/10/2015 ώρες 9-3 στο αμφιθέατρο Υ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ