ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που δεν επιλέχθηκαν έχουν τη δυνατότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα οκτώ θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος.

Ανακοίνωση εδώ