Ασύρματη διασύνδεση 3G με προνομιακούς όρους

Ασύρματη διασύνδεση 3G με προνομιακούς όρους

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ προσφέρει από φέτος αποκλειστικά για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ τη δυνατότητα να αποκτήσουν προσωπική ασύρματη διασύνδεση 3G με προνομιακούς όρους. Το "University Mobile Internet" είναι ένα πακέτο ασύρματης διασύνδεσης 3G όγκου δεδομένων 4GB στην τιμή των 4,74 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το πακέτο περιλαμβάνει και δωρεάν USB modem stick για 12μηνη σύνδεση. Ανάδοχος του έργου είναι η Vodafone Ελλάδας η οποία επιλέχθηκε έπειτα από ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε.

Tο "University Mobile Internet" είναι ένα πακέτο ασύρματης διασύνδεσης 3G, όγκου δεδομένων 4GB, που προσφέρεται αποκλειστικά για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στην προνομιακή τιμή των 4,74 ευρώ το μήνα. Παρέχεται σε συνεργασία με τη Vodafone, η οποία επιλέχθηκε έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε.

Με την πρωτοβουλία αυτή οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • αποκτούν απρόσκοπτη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο φιλοξενείται, είτε στα οικεία ιδρύματά τους, είτε στο Διαδίκτυο
  • μπορούν να κάνουν χρήση και να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες που βασίζονται σε πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας

Για τους φοιτητές, η διαδικασία ταυτοποίησης πραγματοποιείται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και για το προσωπικό Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με την επίδειξη αντιγράφου μισθοδοσίας ή βεβαίωσης από το οικείο ίδρυμα, στα καταστήματα του Αναδόχου (Vodafone Ελλάδας).

Γενικές Πληροφορίες

Ο δικαιούχος που θα επιλέξει την υπηρεσία διαδικτυακής πρόσβασης 3G από τον Ανάδοχο θα δεσμεύεται ως προς τη συνδρομή για 12 μήνες. Μετά το πέρας των 12 μηνών, σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να ανανεώσει τη συμμετοχή του στην υπηρεσία για επιπλέον 12 μήνες τότε θα πραγματοποιείται εκ νέου η διαδικασία (ηλεκτρονικής ή φυσικής ) ταυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ακαδημαϊκής ιδιότητας.

Η υπηρεσία διαδικτυακής πρόσβασης 3G θα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τον όγκο δεδομένων που του υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση των 4GB. Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα λαμβάνει αυτόματα ενημερωτικό SMS στο 80% και στο 100% της χρήσης του. Επιπλέον, εκτός της αυτόματης ενημέρωσης ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται όποτε θελήσει την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα ΜyVMB όπου και θα μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τον όγκο δεδομένων που του υπολείπεται μέχρι και την συμπλήρωση των 4GB. Εκτός της ειδικής διαμορφωμένης σελίδας MyVMB, ενημέρωση παρέχεται και εφόσον αποστείλει κενό SMS στον αριθμό 1223.

Με την συμπλήρωση των 4 GB, η πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο διακόπτεται και αυτόματα ο χρήστης παραπέμπεται (re-directed) στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα MyVMB από όπου θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει την πρόσβασή του στο internet διαλέγοντας το πακέτο όγκου δεδομένων που του ταιριάζει καλύτερα, αναλαμβάνοντας να καταβάλει την αντίστοιχη χρέωση. Εφόσον επιλεγεί κάποιο πακέτο όγκου τότε ο χρήστης αποκτά ξανά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα όγκου, τότε η διακοπή της σύνδεσης του στην υπηρεσία παραμένει μέχρι να ξεκινήσει ο νέος κύκλος μηνιαίας τιμολόγησης σύμφωνα με τον οποίο θα έχει εκ νέου διαθέσιμα 4GB.

Ο Ανάδοχος παρέχει δωρεάν στο δικαιούχο USB modem stick με το οποίο θα μπορεί να έχει διαδικτυακή 3G πρόσβαση μέσω (φορητού) υπολογιστή. To USB modem stick που θα παρέχεται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι το Κ3772 σημερινής αξίας 30 ευρώ σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση όπου, εντός της διάρκειας των 36 μηνών υλοποίησης του έργου, το συγκεκριμένο μοντέλο παύσει να διατίθεται εμπορικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει πανομοιότυπο μοντέλο με ίδιες ή και καλύτερες για τον χρήστη τεχνικές προδιαγραφές ανεξαρτήτου τιμής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να προμηθευτεί ακριβότερο USB modem stick από το προσφερόμενο έχει τη δυνατότητα να το πράξει καταβάλλοντας το αντίτιμο της διαφοράς. Επίσης σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να λάβει άλλη συσκευή σύνδεσης ασύρματης διασύνδεσης που ορίζεται από τον Ανάδοχο και όχι το USB modem stick, μπορεί να το πράξει με συσκευή αντίστοιχης αξίας ή ακριβότερης αν πληρώσει την διαφορά.