Για υποψήφιους φοιτητές

Ήξερες ότι εάν επιλέξεις το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:

1. Οι σπουδές σου έχουν  άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας;

2. Θα έχεις πλήθος επαγγελματικών προοπτικών;

3. Θα παρακολουθήσεις ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις τάσεις της αγοράς;

4. Θα γνωρίσεις από κοντα αξιόλογο διδακτικό προσωπικό με διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα;

5. Θα έχεις ποιοτική ζωή στο Τμήμα;

6. Θα έχεις τη δυνατότητα να διακρίνεις ευκαιρίες και να διακριθείς;

7. θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εμπειρία συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ ;

8. Θα έχεις την δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης;

9. Θα χαράξεις τη δική σου διαδρομή;