Δελτίο Τύπου: Απορροφητικότητα των αποφοίτων του ΟΠΑ