Διαγωνισμός New Economic Talent 2014 (Πράγα, Τσεχίας)

Διαγωνισμός New Economic Talent 2014 (Πράγα, Τσεχίας)

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (πλήρους ή μερικής φοίτησης) - Γιια περισσότερες πληροοφρίες δείτε εδώ.