'Εκδοση Βιβλίου 2018

Νέα έκδοση βιβλίου στην  Επιχειρησιακή Αναλυτική & Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & Διαδικτύου με συγγραφείς τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ.κ. Γεώργιο Μπάλτα, Καθηγητή και Παναγιώτη Ρεπούση, Λέκτορα

Αντικείμενο της έκδοσης η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών ποσοτικών υποδειγμάτων και μοντέλων βελτιστοποίησης στον ευρύτερο τομέα της επιχειρησιακής αναλυτικής, του μάρκετινγκ και της διοίκησης αγορών στο διαδίκτυο.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και γενικότερα σε φοιτητές συναφών κλάδων των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Παράλληλα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με εργαλεία επιχειρησιακής αναλυτικής και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή μοντέλων στη λήψη αποφάσεων.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις: Rosili