Ενημερωτική συνάντηση για το Νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (14/1/2014)

Ενημερωτική συνάντηση για το Νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (14/1/2014).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση απο το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΟΠΑ.

Μετά την κεντρική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί και η τμηματική παρουσίαση του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος μας.