Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω της AIESEC.

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω της AIESEC.

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.