Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προπτυχιακών Φοιτητών – Ενεργοποίηση Λογαριασμών

Ενημερωθείτε για τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής γραμματείας και για την ενεργοποίηση λογαριασμών ΟΛΩΝ των προπτυχιακών φοιτητών εδώ.