Ημερομηνίες Λήξης Δήλωσης Συγγραμμάτων και Παραλαβής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΥΤΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, ενώ η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαϊου 2013.