Ημερομηνίες υποβολής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για την απαλλαγή απο τα μαθήματα ξένων γλωσσών

Ημερομηνίες υποβολής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για την απαλλαγή από τα μαθήματα ξένων γλωσσών.

Εδώ θα βρείτε τις προθεσμίες υποβολής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για απαλλαγή απο τα μαθήματα ξένων γλωσσών.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για απαλλαγή από την Αγγλική γλώσσα βρίσκονται εδώ.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για απαλλαγή απο την Γαλλική γλώσσα βρίσκονται εδώ.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για απαλλαγή απο την Γερμανική γλώσσα βρισκονται εδώ.