ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - 2016, Δικαιολογητικά, Εξεταστέα Ύλη, Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - 2016

Δικαιολογητικά, Εξεταστέα Ύλη, Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προς τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την απόκτηση πτυχίου για το ακαδ. έτος 2015-2016.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Εξεταστέα Ύλη, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ