ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015


Μετά από συνεννόηση με την κα Νικάνδρου (Συντονίστρια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα μας), σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση για τους φοιτητές του Τμήματος αναφορικά με τις αιτήσεις για πρακτική άσκηση οι οποίες θα λήξουν 30 Μαρτίου 2015 και μετά θα γίνει μαζική επεξεργασία τους και επιλογή των ασκούμενων φοιτητών.

Την ανακοίνωση θα βρείτε εδώ