Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτος 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι μπορούν να βρουν πληροφορίες για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών που θα ισχύει από το ακαδ. έτος 2016-2017 εδώ.

Μεταβατικές Διατάξεις για εισαχθέντες των ακαδ. ετών 2014-2015 που μεταβαίνουν αυτόματα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και για τους εισαχθέντες των ακαδ. ετών 2002-2003 έως 2013-2014 που επιθυμούν να μεταβούν στο Νέο Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Σπουδών για εισαχθέντες από το ακαδ. έτος 2002-2003 έως και 2013-2014 που παραμένουν στο πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016

Μεταβατικές Διατάξεις για εισαχθέντες ακαδ. έτους 2000-2001 και 2001-2002 που επιθυμούν να μεταβούν στο Νέο Πρόγραμμα (ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ)

Πρόγραμμα Σπουδών για εισαχθέντες ακαδ. έτους 2000-2001 και 2001-2002 που θα παραμένουν στο πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016 (ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ)

Μεταβατικές Διατάξεις για εισαχθέντες ακαδ. έτους 1992-1993 έως 1999-2000 που επιθυμούν να μεταβούν στο Νέο Πρόγραμμα (ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ)

Πρόγραμμα Σπουδών για εισαχθέντες ακαδ. έτους 1992-1993 έως 1999-2000 που θα παραμένουν στο πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016 (ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ)