Οι ώρες γραφείου του ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο 2014-15.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις ώρες γραφείου των διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.