Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους πρωτοετείς φοιτητές. Επικαιροποιημένος Πίνακας.

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους πρωτοετείς φοιτητές. Επικαιροποιημένος Πίνακας.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής ορίζεται για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Μπορείτε να βρείτε το Μέλος ΔΕΠ που ορίστηκε Σύμβουλος Καθηγητής σας εδώ.