Ορκωμοσία Πτυχιούχων Εξετ.Περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου  2017, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας να ενημερώσουν τηλεφωνικά τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την  Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 (τηλ. 2108203102-103, κα Μ. Μαρνέρου).

 Εν συνεχεία, οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν  αυτοπροσώπως  (από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και έπειτα),  με την αστυνομική τους ταυτότητα στη Γραμματεία,(ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00–13:00), προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους. Σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να επικοινωνήσουν σχετικά με τη Γραμματεία.

 Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννo.

                                                               

                   Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017                        

      Από τη Γραμματεία του Τμήματος