ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  

OΡΚΩΜΟΣΙΑ
Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2017

 
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
 
Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας να ενημερώσουν τηλεφωνικά τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, (τηλ. 210-8203103, κα Μ. Μαρνέρου).
 
Εν συνεχεία, οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν  (από την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017) αυτοπροσώπως με την αστυνομική τους ταυτότητα στη Γραμματεία, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00–13:00), προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους. Σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κα. Μαρνέρου.
 
 Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννο.
                                                       Από τη Γραμματεία