Παράταση Παραλαβής Συγγραμμάτων

Παράταση Παραλαβής Συγγραμμάτων από τους Φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο ορίζεται η 25/01/2013.