Παρουσίαση Προγράμματος Erasmus+ 2016.17

Ανακοίνωση

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση για την παρουσίαση του προγράμματος Έρασμος 2016.17 σπουδές ή/και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, που θα πραγματοποιηθεί στις 15.12.2015.