Παροχή Μειωμένου Εισιτηρίου στους Πρωτοετείς Φοιτητές

Παροχή Μειωμένου Εισιτηρίου στους Πρωτοετείς Φοιτητές

Σύμφωνα με το Φ.5/181743/Β3/27-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων σας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, παρατείνεται κατόπιν συνεννόησης με τους συγκοινωνιακούς φορείς, έως και τις 31-12-2013 το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου στις οδικές αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, με την επίδειξη της Βεβαίωσης Εγγραφής ή της Βεβαίωσης Επιτυχίας σας καθώς και της Αστυνομικής σας Ταυτότητας.