Πρακτική Άσκηση Καλοκαιρινής περιόδου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ανακοίνωση για αιτήσεις και για το σεμινάριο προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση.