Πρακτική Άσκηση Φοιτητών τμήματος για το καλοκαίρι 2014

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών τμήματος για το καλοκαίρι 2014.

Όσοι φοιτητές του τμήματος επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι 2014 μπορούν να δουν τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.