Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πτυχίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πτυχίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου Ιανουαρίου 2013 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και Παρασκευή 24 Μαϊου 2013 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.