Προθεσμία υποβολής αιτήσεων LLP/Erasmus ακαδ. έτους 2014-2015

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδ. έτους 2014-2015

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδ. έτους 2014-2015 έχει οριστεί για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

Σύμφωνα και με τις οδηγίες, μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (κατ' ελάχιστο επιπέδου Β2 ή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των πανεπιστημίων προτίμησης) και δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.