ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.