Προκήρυξη Εκλογών

Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας