Προκήρυξη Υποτροφιών του ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

Προκήρυξη Υποτροφιών του ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

Μπορείτε να δείτε εδώ την προκήρυξη του Ι.Κ.Υ. για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2014.