ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας προκηρύσσει θέσεις
υποψηφίων διδακτόρων στα εξής αντικείμενα: 

1. Ανάλυση Αγοραστικών Αποφάσεων και Καταναλωτικών Προτιμήσεων
2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού (Supply Chain Design and Optimization)
3. Διαπραγματεύσεις
4. Διαφήμιση
5. Διαχείριση Εσόδων και Δυναμική Τιμολόγηση (Revenue Management and Dynamic Pricing)
6. Διεθνές μάρκετινγκ (International Marketing)
7. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
8. Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο
9. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Entrepreneurship and Innovation)
10. Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
11. Εταιρική Ευθύνη και Αειφορία (Corporate Responsibility and Sustainability)
12. Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Τεχνολογίες
13. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
14. Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
15. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
16. Οργανωσιακή Ψυχολογία
17. Συμπεριφορά Καταναλωτή
18. Συμπεριφορά Πελατών στο Εμπόριο
19. Τιμολόγηση
20. Υποδείγματα ζήτησης εξαγωγών και εξαγωγικών επιδόσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων
21. Ψυχολογία Καταναλωτή

Δείτε την προκήρυξη εδώ.