Πρωτοετείς φοιτητές: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τρίτη, Οκτώβριος 9, 2018 - 13:00 - 15:00

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών «Γνωρίζουμε το τμήμα Μ&Ε»