Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης | Χειμερινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020, να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. στο σύνδεσμο:  www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από  20/09/2019  έως και  30/09/2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αφίσα σεμιναρίου προετοιμασίας.