Πρόγραμμα Σπουδών:

Ανακοινώνονται στους φοιτητές οι παρακάτω αλλαγές σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

  • Εισαγωγή στην Πληροφορική  (5231), μεταφέρεται από το 3ο στο 1ο εξάμηνο σπουδών. Θα διδαχθεί σε 2 τμήματα (Τμήμα Α –φοιτητές 1ου εξαμήνου, Τμήμα Β- φοιτητές 3ου εξαμήνου και άνω).
  • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (5151), μεταφέρεται από το 1o στο 2ο εξάμηνο σπουδών.
  • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (5122), μεταφέρεται από το 2ο στο 3ο εξάμηνο σπουδών.
  • Δημιουργία και Χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στις Σύγχρονες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης (3090), νέο μάθημα Επιλογής, 7ο  εξάμηνο.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από το ακαδ. έτος 2018-2019 καταργούνται όλα τα παλαιότερα προγράμματα και θα ισχύει μόνο το τρέχον. Συνεπώς από το ακαδ. έτος 2018-2019, ΟΛΟΙ  ανεξαιρέτως  οι φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα (από το ακαδ. έτος 1992-1993), θα μεταβούν υποχρεωτικά στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν κατά το μέγιστο όλοι οι φοιτητές και να ενταχθούν ομαλά στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών, ισχύουν μεταβατικές διατάξεις, ανάλογα με το έτος εισαγωγής, που δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αξιοποιήσουν κατά βούληση τα αντικατασταθέντα ή καταργηθέντα  μαθήματα  στα οποία έχουν προαχθεί. Δείτε αναλυτικά: