Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό απο τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό απο τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Βρείτε εδώ πληροφορίες για τις υποτροφίες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2014-2015.