Πρόγραμμα ERASMUS+ Τοποθετήσεις φοιτητών σε πανεπιστήμια υποδοχής για το ακαδ. έτος 2015-2016

Πρόγραμμα ERASMUS+, τοποθετήσεις φοιτητών σε πανεπιστήμια υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι τοποθετήσεις στα πανεπιστήμια υποδοχής έγιναν σύμφωνα με στοιχεία
που πήραμε για τον αριθμό κατοχυρωμένων μαθημάτων και τον Μέσο Όρο των
φοιτητών που υπέβαλλαν αίτηση την 11η Μαρτίου 2015.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των τοποθετήσεων οι φοιτητές τοποθετήθηκαν σε
πανεπιστήμια μιας εκ των αρχικών επιλογών τους.

Απο εδώ και πέρα ακολουθούμε το Δεύτερο Βήμα στις οδηγίες όπως αυτές
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος μας, Erasmus >
Εξερχόμενοι Φοιτητές.

Η τήρηση των προθεσμιών που ορίζουν τα ξένα πανεπιστήμια για να λάβουν
τα δικαιολογητικά που απαιτούν για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα,
είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ευθύνη των επιλεγμένων φοιτητών. Να έχετε υπόψη σας
ότι για την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών σας, όσα χρειάζονται
υπογραφές απο υπευθύνους του Πανεπιστημίου μας (ακαδημαϊκό συντονιστή,
διοικητικό υπεύθυνο Erasmus+, κλπ), θα πρέπει να τα καταθέτετε ορθως
συμπληρωμένα στο ΟΠΑ τουλάχιστον 7-8 εργάσιμες πριν τη λήξη της
προθεσμίας αποστολής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις τοποθετήσεις σας μπορείτε να
απευθύνεστε, αποκλειστικά με email, στην κα Σ. Σταματιου
(stavri@aueb.gr).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες απο εδώ και στο
εξής, θα απευθύνεστε στην κ. Β. Παπαβασιλείου στο γραφείο Διεθνών
Σχέσεων του ΟΠΑ (vikipap@aueb.gr , 210 8203270).

Τον πίνακα με τις τοποθετήσεις σε αλφαβητική σειρά, θα βρείτε εδώ.