Πρόγραμμα LLP/Erasmus Ακ. Έτους 2013-14, Τοποθετήσεις Φοιτητών σε Ξένα Παν/μια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις των φοιτητών στα ξένα πανεπιστήμια για το ακαδ. έτος 2013-2014.

Απο εδώ και πέρα, ακολουθείτε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στο ΒΗΜΑ 2ο των οδηγιών.

Υπενθυμίζουμε ότι είσαστε υπεύθυνοι για την τήρηση των ημερομηνιών που ορίζουν τα ξένα πανεπιστήμια για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένω πανεπιστημίων). Προκειμένου να τηρηθούν οι απαραίτητες ημερομηνίες θα υπολογίσετε ότι θα πρέπει να τα καταθέσετε στη Γραμματεία του τμήματος (κ. Σ. Σταματίου) τουλάχιστον 10 ημέρες πριν ώστε να υπογραφούν απο τους συντονιστές του τμήματος και του Ο.Π.Α.

Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωση στις ανακοινώσεις του προγράμματος LLP/Erasmus, στην ιστοσελίδα του τμήματος, για τις ημερομηνίες και ώρες που θα σας δεχθεί η Συντονίστρια Erasmus του τμήματος, Επίκ. Καθηγήτρια κ. Μ. Βακόλα για την οριστικοποιήση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στα ξένα πανεπιστήμια ώστε να συμπληρώσετε το Learning Agreement σας.

Καλό Ταξίδι!!!!!