Πρόσκληση Κατάθεσης Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής & της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. - Ακ. έτος 2013-14.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 2 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την υποβολή αιτήσεων θα βρείτε εδώ.

Την απόφαση της Συγκλήτου Ο.Π.Α. για τη διαδικασία επιλογής θα βρείτε εδώ.

Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα βρείτε εδώ σε μορφή .doc και εδώ σε μορφή .pdf