Συμβουλές για υποψήφιους φοιτητές

Συμβουλές για τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, πρωτοβουλία ενημέρωσης για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Πληροφορίες εδώ