Σχετικά με τους Χαρακτηρισμούς Μαθημάτων του τμήματος όπως αυτοί φαίνονται στο πληροφοριακό σύστημα (e-Grammateia).

Σχετικά με τους Χαρακτηρισμούς Μαθημάτων του τμήματος όπως αυτοί φαίνονται στο πληροφοριακό σύστημα (e-Grammateia).

Συνιστάται στους φοιτητές του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας να ενημερώνονται για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων του τμήματος (Κορμού, Επιλογής, Υποχρεωτικό/Επιλογής Κατευθύνσεων, κλπ) από τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος και όχι από το μηχανογραφικό σύστημα (e-Grammateia).

Για κάθε απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος κατά τις ώρες υποδοχής των φοιτητών και του κοινού, Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00,Παρασκευή 11:00-13:00.