Ταυτοποίηση Φοιτητών κατά την παραλαβή των Διδακτικών Συγγραμμάτων

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων που έχετε επιλέξει μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "ΕΥΔΟΞΟΣ" οφείλετε, εκτός από το 12-ψήφιο αριθμό PIN, να επιδεικνύεται στους υπεύθυνους των σημείων διανομής την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης). Επιπρόσθετα, για την χορήγηση των συγγραμμάτων σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη εξουσιοδότηση του δικαιούχου φοιτητή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη των κωδικών που τους παρέχονται από το Πανεπιστήμιο για την πρόσβαση στο σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ", διότι ενδεχόμενη διαρροή τους είναι δυνατόν να έχει ως επίπτωση την αδυναμία παραλαβής των συγγραμμάτων τους.