Τοποθετήσεις φοιτητών σε ξένα πανεπιστήμια - Erasmus+ ακαδ. έτους 2014-2015

Τοποθετήσεις φοιτητών σε ξένα πανεπιστήμια - Erasmus+ ακαδ. έτους 2014-2015.

Ολοκληρώθηκε η επιλογή και η τοποθέτηση σε ξένα πανεπιστήμια των φοιτητών που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδ. έτους 2014-2015.

Τον πίνακα με τις τοποθετήσεις θα τον βρείτε εδώ.

Η επιλογή και η τοποθέτηση στα ξένα πανεπιστήμια έγινε με βάσει τα κριτήρια όπως φαίνονται εδώ.

Απο εδώ και πέρα ακολουθείτε τις οδηγίες όπως εμφανίζονται στο "Βήμα 2" στην ιστοσελίδα του τμήματος (Σπουδές>Προπτυχιακό>Πρόγραμμα Erasmus>Εξερχόμενοι Φοιτητές).

Θα ενημερωθείτε με email για τις ημέρες που θα συναντηθείτε με την κ. Βακόλα για την οριστική αντιστοίχηση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Απο σήμερα, όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν τους εξερχόμενους φοιτητές Erasmus+ θα γίνονται στο χώρο Εξερχόμενων Φοιτητών Erasmus όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και η επικοινωνία με τη γραμματεία για θέματα Erasmus με email (διοικητική υπεύθυνη Σταυριάννα Σταματίου, stavri@aueb.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ξένα πανεπιστήμια έχουν ορίσει συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να έχουμε στείλει τα δικαιολογητικά σας. Η τήρηση αυτών των προθεσμιών είναι αποκλειστική ευθύνη των μετακινούμενων φοιτητών. Αυτά τα δικαιολογητικά θα τα καταθέτετε στην γραμματεία του τμήματος μας (διοικητική υπεύθυνη Σταυριάννα Σταματίου) τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα απο τη λήξη της προθεσμίας προκειμένου να υπογραφούν απο τους υπεύθυνους του Ο.Π.Α., να αρχειοθετηθούν και να αποσταλλούν στα ξένα πανεπιστήμια εγκαίρως. Το τμήμα και το πανεπιστήμιο δεν έχουν ευθύνη για μη αποδοχή των μετακινούμενων φοιτητών απο το πανεπιστήμιο υποδοχής λόγω παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών.

Οι ώρες υποδοχής φοιτητών και κοινού της γραμματείας ισχύουν και για θέματα Erasmus (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00).