Το IKY προκηρύσσει Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών από έρανο Κυπρίων

Το IKY προκηρύσσει Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών από έρανο Κυπρίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 20/10/2014.

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.