Υποβολή αιτήσεων πτυχίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00).

Από τη Γραμματεία