Υποβολή Αιτήσεων Πτυχίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00)..

Από τη Γραμματεία